banner-img

Nieuws

Gediflora investeert in groene toekomst

26 mei 2020

Dromen, denken, durven, doen en deure doen. Dat is het motto van Gediflora, ook als het over duurzaamheid gaat. Door onze niet aflatende inspanningen is Gediflora er in geslaagd om de ecologische voetafdruk in 3 jaar tijd met maar liefst 40% te verkleinen. Hierdoor is de impact van het bedrijf op het milieu significant lager geworden en werken we aan een groenere toekomst.

Door de introductie van een substraat met minder veen is het veenverbruik aanzienlijk gedaald wat een belangrijke impact heeft op de CO2 uitstoot. Veen ontginning blijft namelijk een CO2 intensieve activiteit. Daarnaast heeft Gediflora hard gewerkt aan het optimaliseren van het energiebeleid wat het aandeel gas nog verder reduceert ten voordele van restwarmte. Minder fossiele brandstoffen staat gelijk aan minder uitstoot in CO2.

Het steeds bewuster omspringen met elektriciteit zorgt voor een flinke daling in het verbruik, een win win voor zowel Gediflora als voor het milieu.

Maar ons werk is niet af, de komende jaren blijft Gediflora verder investeren in een groenere toekomst. Dromen, denken, durven, doen en deuredoen. Ook als het over duurzaamheid gaat!