Privacy notice

Gediflora bv zet in op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018.

Met deze verklaring informeren wij u over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door ons, Gediflora bv (hierna Gediflora), met zetel in de Schierveldestraat 14, 8840 Oostnieuwkerke, België, tel.: 0032 (0)51 26 88 88.

Wanneer en hoe komt Gediflora aan persoonlijke informatie?

Gediflora kan op volgende manieren aan uw persoonlijke gegevens komen:

 • doordat u gebruik maakt van onze diensten, als rechtstreekse klant, agent of distributeur of als klant van één van onze agenten of distributeurs
 • doordat u rechtstreeks aan ons goederen of diensten levert.
 • doordat u zelf contact met ons opgenomen heeft, bv. door het invullen van het contactformulier op onze website of door u in te schrijven op onze nieuwsbrief.
 • doordat u voor ons een potentiële interessante zakelijke partner bent (als mogelijke klant of verdeler van onze producten/diensten, als leverancier of als andere interessante schakel in het afzetkanaal van ons product).

Welke gegevens houdt Gediflora bij?

Hieronder een overzicht van de (voornamelijk administratieve) persoonsgegevens die wij bijhouden. Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon.

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoon- en faxnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld via businesscards of andere correspondentie

Indien u een klant/distributeur of leverancier bent worden ook volgende gegevens bewaard:

 • bankrekeningnummer
 • btw-nummer
 • historiek van verkopen of aankopen
 • betalingsgegevens
 • eventueel andere nuttige informatie die kan helpen om onze samenwerking of het uitvoeren van onze overeenkomst te optimaliseren.

Wij verzamelen en verwerken geen gevoelige informatie, bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, religieuze overtuiging, lichamelijke of geestelijke gezondheid of seksuele geaardheid.

Waarom we uw gegevens nodig hebben?

In eerste instantie houdt Gediflora uw gegevens bij om onze zakelijke overeenkomst optimaal uit te voeren.

Daarnaast gebruikt Gediflora uw gegevens om u te informeren over zaken waarvoor u wellicht belangstelling heeft. Bijvoorbeeld om u te informeren over onze producten en diensten, interessante weetjes of sector-gebonden activiteiten. Doorgaans gebeurt dit in de vorm van een nieuwsbrief per email.

Indien u onze nieuwsbrieven niet langer wenst te ontvangen, neemt u contact op met onze GDPR-verantwoordelijke Celine Devos (celine@gediflora.be). Bij iedere nieuwsbrief krijgt u bovendien de mogelijkheid om op een eenvoudige manier uit te schrijven, zodat u deze in de toekomst niet meer ontvangt.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Gediflora verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u (vb. aan een transporteur die onze goederen bij u komt leveren wordt u naam, adres en telefoonnummer doorgegeven) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Daarnaast werken wij ook samen met bedrijven die inzage hebben in de gegevens die wij verwerken zoals onze ICT-partner, ons extern boekhoudkantoor en onze kredietverzekeringsmaatschappij. Deze bedrijven gaan ook op een veilige en vertrouwelijke manier met uw gegevens om, geheel volgens de GDPR wetgeving.

We wensen hierbij te benadrukken dat de andere vennootschappen die tot de groep van Gediflora behoren (Mums bv, Paraty bv en Pieters Plant Production bv) niet beschouwd worden als derden, en dat uw persoonsgegevens door Gediflora wel met hen worden gedeeld.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Het spreekt voor zich dat Gediflora alle gegevens goed beveiligt. We hebben dan ook de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze GDPR-verantwoordelijke Celine Devos (celine@gediflora.be)

Wat zijn uw rechten?

Van zodra Gediflora gegevens over u bijhoudt, sturen wij een email* om u hiervan op de hoogte te brengen en u op uw rechten te wijzen. Zoals hierboven reeds vermeld, hebt u namelijk het recht om u te allen tijde voor onze nieuwsbrieven uit te schrijven. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. U kunt uw verzoek hieromtrent sturen naar onze GDPR-verantwoordelijke Celine Devos (celine@gediflora.be) of per brief naar Gediflora, schierveldestraat 14, 8840 Oostnieuwkerke. Gegevens die noodzakelijk zijn om een zakelijke overeenkomst optimaal uit te voeren, zullen natuurlijk bewaard blijven.

*Indien wij in het bezit zijn van uw e-mailadres.

Update van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan in sommige gevallen bijgewerkt of aangevuld worden indien wij dit nodig achten.